Good Morning Massage Whatsapp Status Online | Good Morning Massage Status for Whatsapp | HP Video Status

*"કર્મ"* જ *"આપણા જીવનમાં"* *"કઠપૂતળીનો ખેલ"* કરાવે છે. બાકી *"જીવનના રંગમંચ"* ઉપર કોઈપણ *"કલાકાર નબળો"* નથી હોતો. *'માટીના દીવા"* જેવું *"આપણું જીવન"* છે, *"તેલ ખતમ તો ખેલ ખતમ."* 🙏 *Good morning* 🙏

    good morning in hindi