Good Morning Massage Whatsapp Status Online | Good Morning Massage Status for Whatsapp | HP Video Status

Good Morni

જ્ઞાની માણસને સમજાવી શકાય છે. અજ્ઞાની માણસને પણ સમજાવી શકાય છે. પણ સાહેબ. અભિમાની માણસને કોઈ સમજાવી શકતું નથી. તેને તો માત્ર સમય જ સમજાવે છે. 🌹🙏🏻શુભ સવાર🙏🏻🌹

    good morning in hindi