મીઠું સ્મીત.. તીખો ગુસ્સો.. - good morning messages in hindi

મીઠ

મીઠું સ્મીત.. તીખો ગુસ્સો.. અને.. ખારા આંસુ.. આ ત્રણેયfથી બનતી "વાનગી".. એટલે "જીંદગી"...!" GOOD 〽⭕➰N❗NG

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys