good morning quotes - Hp Video Status

good morni

જે સંબંધ દિલથી હોય એ જ આગળ વધે છે, બાકી આ આંખોની પસંદ તો રોજ બદલાય છે !! 🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹

    good morning in hindi