જાણીતું થવું સહેલું છે - good night pic quotes for love

જાણ

જાણીતું થવું સહેલું છે, પણ કોઈનું વહાલું થવું ઘણું અઘરું છે સાહેબ !! 🌹💐🌹શુભ રાત્રી🌹💐🌹

    g.night Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys