good night pic quotes for love - Hp Video Status

good night

જાણીતું થવું સહેલું છે, પણ કોઈનું વહાલું થવું ઘણું અઘરું છે સાહેબ !! 🌹💐🌹શુભ રાત્રી🌹💐🌹

    good night in hindi