દરેક વસ્તુનો બદલાવ નક્કી - good morning quotes with images

દરે

દરેક વસ્તુનો બદલાવ નક્કી છે સંસારમાં સાહેબ, બસ થોડી રાહ જોવો, કોઈનું દિલ બદલશે, તો કોઈના દિવસ બદલશે.. Good Morning

    g.morning Messages in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys