good morning message - Hp Video Status

good morni

ઉંચા ઉડવા માટે પાંખો ની જરૂર તો, પક્ષી ને પડે છે સાહેબ, માણસ તો જેટલો નમે, એટલો જ ઉંચો જાય છે 🍀🙏 શુભ સવાર 🙏🍀😊

    good morning in hindi