Good Morning | Good Morning Massage | Good Morning Sms

*સાદગી થી જીવો,*સૌને પ્રેમ કરો,* *સૌનો ખ્યાલ રાખો,*જીવન નો આનંદ લો.* *એકબીજા સાથે*જોડાયેલા રહો.* *આ જ સાચું જીવન છે.* *'જમાવટ' તો જીંદગીમાં હોવી જોઈએ...* *બાકી 'બનાવટ' તો આખી દુનિયા માં છે જ...* 🙏"_*શુભ_સવાર_*_"🙏

    good morning in hindi