attitude status - whatsapp status - Hp Video Status

बहेतर हे तू अपना 🙎 îʀɑdɑ बदल ले, वरना में 🙋 तेरा ŋɑksʜɑ 👿 बदल दूंगा..

    whatsapp attitude status in hindi