gujarati love quotes - whatsapp status - Hp Video Status

gujarati l

લગ્ન એની સાથે કરો, જેને જોઇને એટલી ખુશી થાય જેટલી ખાવાનું જોઇને થાય છે !!

    whatsapp gujarati in hindi