મોહબ્બતમાં શરમ અમે નથી - gujarati funny quotes - whatsapp status

મોહ

મોહબ્બતમાં શરમ અમે નથી રાખતા, સામે મળો તો નજર નીચી અમે નથી રાખતા !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys