જિંદગી જયારે પણ તક - gujarati love quotes - whatsapp status

જિં

જિંદગી જયારે પણ તક આપે, એ તકને માણતા શીખજો તો સફળતા આપોઆપ મળી જશે !!

    whatsapp gujarati in hindi

//

© 2019 HP Video Status. All Rights Reserved | Developed by  Stepup Technosys