Gujarati Status | Gujarati Love Status | Gujarati Love Massage

પ્રીત પછીની જુદાઈ માં વીરહ નું બહુ દુઃખ છે ગોપી કહે છે વિયોગ પછી ના મીલન માં બહુ સુખ છે .

    whatsapp gujarati in hindi