funny whatsapp status in gujarati - whatsapp status

funny what

દિવાળીના રોકેટ જોઇને ખબર પડી ગઈ, કે જીવનમાં ઉંચે જવું હોય તો બોટલ વગર શક્ય નથી !! 😂😂😂😂😂😂

    whatsapp funny status in hindi