gujarati funny whatsapp status

gujarati f

Entry હંમેશા સાવજ જેવી હોવી જોઈએ, અવાજ ઓછો ને ખૌફ વધારે હોવો જોઈએ !!

    whatsapp gujarati in hindi